Santo Domingo

Santo Domingo (Svatý Dominik) je kulturním , finančním, politickým, obchodním a průmyslovým centrem Dominikánské republiky , přičemž drtivá většina nejdůležitějších průmyslových odvětví v zemi se nachází ve městě. Santo Domingo také slouží jako hlavní námořní přístav země. Městský přístav u ústí řeky Ozama pojme největší plavidla a přístav zajišťuje těžkou osobní i nákladní dopravu. V blízkosti města se nalézají 2 mezinárodní letiště (Las Américas International Airport a La Isabela International Airport)

Koloniální město Santo Domingo založené v 15. století v Americe první stálé sídlo „Nového světa“ a hlavní město Západní Indie, bylo výchozím bodem pro šíření evropské kultury a dobývání kontinentů. Dobyvatelé jako Ponce de Leon, Juan de Esquivel, Herman Cortes, Vasco Núñez de Balboa, Alonso de Ojeda a mnozí další odešli hledat nové země.

santodom Caracol výlety
santo domingo 4 Caracol výlety
santo domingo 5 Caracol výlety
santo domingo 6 Caracol výlety

Santo Domingo zóna koloniál

Koloniální město Santo Domingo, obklopené svými hradbami, si uchovalo téměř nezměněné rozšíření svého území, své mřížkové uspořádání a většinu architektonických monumentálních struktur.

Až na vzácné, ale dramatické výjimky si zachovalo své tradiční měřítko, šířku ulic, parcely a výšky budov.
V průběhu svého historického vývoje v sobě zahrnovala architekturu různých epoch s jejich formami, styly, materiály a stavebními metodami, které obohatily poznání a interpretaci jejího hospodářského, sociálního a kulturního vývoje jako živého historického centra.

Zachovává svou společenskou strukturu, svou velkou symbolickou hodnotu a v podstatě různá použití, která charakterizují první stavby jejího základu. Navzdory tlakům způsobeným výstavbou nemovitostí, škodami způsobenými hurikány a zemětřeseními jsou zachovány základní atributy, na kterých je založena funkční a fyzická integrita města Santo Domingo.

santo domingo 1 Caracol výlety
santo domingo 2 Caracol výlety
santo domingo 3 Caracol výlety

Mezinárodní letiště Las Americas José Francisco Peña Gómez

Označení: IATA: SDQ
Mezinárodní letiště Las Américas
je mezinárodní letiště v Punta Caucedo , poblíž Santo Domingo a Boca Chica v Dominikánské republice.

Punta Caucedo je malý mys na jižním pobřeží Dominikánské republiky , 24 km východně od Santo Dominga.
Mezinárodní letiště Las Américas se nachází v Punta Caucedo. Je to také sektor ve městě Boca Chica v provincii Santo Domingo v Dominikánské republice.

santo domingo 7 Caracol výlety
santo domingo 8 Caracol výlety
letiste